ADVERTIMENT LEGAL

En compliment del deure d’informació regulat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que aquesta web és titularitat de:

CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL, CIF B57160830, inscrita en el Registre de Mercantil d’Eivissa (Illes Balears), butlletí 141, tom 145, llibre 145, foli 52, secció 8, full registral 6653, amb domicili professional al carrer de la Corona, 1, 1a planta (Edifici Vila Parc), 07800 Eivissa (Illes Balears); tel. 971 31 71 44; fax: 971 30 17 56; correu electrònic: info@eiviestetic.com.

Aquest advertiment legal regula l’ús del servei d’aquest portal a Internet (en endavant, “lloc web”).

USUARIS: l’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest portal www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) impliquen l’acceptació de les condicions d’ús que s’exposen en aquest document. La utilització del portal n’atribueix la condició d’usuari (en endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest mateix “lloc web” en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al portal, les quals ha de llegir i acceptar cada vegada que utilitzi aquest portal, ja que poden ser modificades. L’usuari també ha de llegir atentament les Condicions particulars corresponents i acceptar, si escau, si són igualment aplicables, les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del portal, el lloc web facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, “serveis”) posats a disposició per aquesta web o per tercers.

ÚS DEL PORTAL: www.eiviestetic.com proporciona informació diversa sobre tractaments, serveis, consell i hàbits de salut, programes o dades (en endavant, “continguts”) pertanyents a Clínica Premium Ibiza, SL, i l’usuari assumeix la responsabilitat sobre l’ús del portal.

En cas que l’usuari decideixi registrar-se en aquesta web, ha de facilitar informació sobre les seves dades personals identificatives i aquesta informació ha de ser veraç i lícita. Si s’assigna a l’usuari una contrasenya (password i login), l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent, entenent que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.

Així mateix, si l’usuari participa en xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar opinions que vulnerin la dignitat de les persones perquè es considerin discriminatòries, vexatòries, racistes, xenòfobes, pornogràfiques, etc. Aquestes opinions, en conseqüència, seran retirades a discreció del titular d’aquest portal. En cap cas www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) no és responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web. Queda igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar danys al portal.

PROTECCIÓ DE DADES: www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) compleix el que estableix la normativa vigent de protecció de dades (la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal —LOPD—, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades i altres disposicions aplicables). Ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

Per això, de conformitat amb l’article 5 de la LOPD, s’informa l’usuari que les seves dades podran ser incorporades a un fitxer “Consultes WEB” declarat a l’AGPD, amb la finalitat que www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) l’informi sobre els seus serveis, pressuposts, esdeveniments i consells sobre hàbits de salut; gestioni el seu blog; atengui les consultes; amb les condicions definides en la seva Política de privacitat publicada a la URL www.eiviestetic.com.

En qualsevol moment l’usuari pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, de manera gratuïta, enviant un correu electrònic a info@eiviestetic.com o un fax al número 971 30 17 56.

O enviant per correu una sol·licitud a:

www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL).

C/ Corona, 1, 1a planta
Edifici Vila Parc, 07800 Eivissa (Illes Balears).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) té tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa web, així com dels seus logotips i dissenys. En queden reservats tots els drets d’ús. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden prohibides la reproducció i la distribució de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o mitjà tècnic, sense l’autorització de www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL).

Igualment es reserva el dret a fer els canvis que s’estimin oportuns, a suprimir o a afegir contingut al portal. En cas que s’incloguin enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) no se’n fa responsable ni en controla els continguts.

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.

DRET D’EXCLUSIÓ: www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) es reserva el dret a denegar o retirar el dret d’accés al portal o als seus serveis, sense previ avís, a instàncies pròpies o d’un tercer, a l’usuari que incompleixi les condicions generals d’ús.

DURADA: la prestació del servei del portal i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. El lloc web està autoritzat a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del portal i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sens perjudici del que s’hagi disposat al respecte a les Condicions particulars corresponents.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: www.eiviestetic.com és un portal a Internet adscrit a la Clínica Premium Ibiza, SL (les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d’interès públic), legalment establerta al territori nacional (Espanya), que presta serveis professionals d’atenció farmacèutica i consell i informació sobre tot el que està relacionat amb la venda de productes de parafarmàcia, nutrició i dermocosmètica. Atenint-se a la Llei espanyola del medicament, aquest lloc web no ven ni atendrà en cap cas comandes de medicaments per Internet, ni dins ni fora d’Espanya, en compliment de la legislació vigent.

A més de regir-se per la normativa referenciada en aquest document, en cas de conflicte, www.eiviestetic.com (Clínica Premium Ibiza, SL) i l’usuari acudiran als jutjats i tribunals d’Eivissa.

*La present constitueix una traducció dels termes i condicions legals. En situacions de discrepància o ambigüitat interpretativa, prevaldran les estipulacions redactades en l’idioma d’origen.