POLÍTICA DE PRIVACITAT

EIVIESTETIC.COM / COMERÇ ELECTRÒNIC

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Consentiment informat [RGPD (UE) 2016/679]

RESPONSABLE RAÓ SOCIAL: EIVIESTETIC (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL)

FINALITAT: PRESENTACIÓ DE SERVEIS MÈDICS I ASSISTENCIALS, DE FACTURACIÓ I COMUNICACIÓ

DOMICILI SOCIAL: BULEVARD ABEL MATUTES JUAN, 30, 07800 EIVISSA CIF: B57160830

LEGITIMACIÓ: CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT

Únicament recollirà les dades personals que vulguis revelar voluntàriament i, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, et comunicarà que aquestes dades personals aportades en el moment del registre, o qualsevol altra dada facilitada a EIVIESTETIC (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) per accedir a alguns dels serveis de la pàgina web seran incorporades en fitxers titularitat d’aquesta clínica.

Les dades que EIVIESTETIC (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) pot sol·licitar sobre tu són les següents:

  • Dades d’identificació. Informació concernent a una persona física per identificar-la i contactar-hi, com la següent: nom i llinatges, DNI, telèfon mòbil, adreça, correu electrònic.
  • Dades sobre característiques físiques. Informació sobre una persona física relativa a la seva fisonomia, anatomia, trets o particularitats específics, com mesures necessàries per assessorar-la sobre els tractaments que s’han de fer.

El tractament de les teves dades personals pot resultar necessari en ocasions per complir determinades obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que EIVIESTETIC (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) pugui tenir amb tu.

DESTINATARIS: POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SL, EIVICONSULTA, SL, ADMINISTRACIÓ O ENTITAT AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA O PER OBLIGACIÓ LEGAL O CONTRACTUAL.

DRETS: ACCEDIR A LES DADES, RECTIFICAR-LES I SUPRIMIR-LES. LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: POTS CONSULTAR LA INFORMACIÓ ADDICIONAL A L’ADVERTIMENT LEGAL/POLÍTICA DE PRIVACITAT: www.eiviestetic.com

En compliment del deure d’informació regulat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, t’informam que aquesta web és titularitat de CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL, CIF B57160830, clínica amb domicili social a VIA ROMANA, S/N, CP 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS), i seu a BULEVARD ABEL MATUTES JUAN, 30, 07800 EIVISSA, tel. 971 31 71 44 i correu electrònic info@eiviestetic.com.

Aquest advertiment legal regula l’ús del servei d’aquest portal a Internet (“web”).
USUARIS: per mitjà de l’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest portal www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL), s’accepten les condicions d’ús que s’exposen a aquest document. La utilització del portal n’atribueix la condició d’usuari (en endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses sobre aquesta “web” en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al portal. L’usuari les ha de llegir i acceptar cada vegada que utilitzi aquest portal, ja que poden ser modificades. L’usuari també ha de llegir atentament les Condicions particulars corresponents i acceptar, si escau, si són igualment aplicables les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del portal, la web facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, “els serveis”) posats a la seva disposició per aquesta web o per tercers.

ÚS DEL PORTAL: www.eiviestetic.com proporciona informació, continguts diversos sobre serveis, programes o dades (en endavant, “continguts”) pertanyents a CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL, i l’usuari assumeix la responsabilitat sobre l’ús del portal.

En cas que l’usuari decideixi registrar-se en aquesta web, ha de facilitar informació sobre les seves dades personals identificatives i aquesta informació ha de ser veraç i lícita. Si s’assigna a l’usuari una contrasenya (password i login), si escau, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent, entenent que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.

Així mateix, si l’usuari participa en xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar opinions que vulnerin la dignitat de les persones, perquè es considerin discriminatòries, vexatòries, racistes, xenòfobes, pornogràfiques, etc. Aquestes opinions, en conseqüència, seran retirades a discreció del titular d’aquest portal. En cap cas www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) no és responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web. Queda igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar danys al portal.

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t’informam que com a usuari web pots contactar amb nosaltres a través de l’adreça info@eiviestetic.com o per correu postal a:

CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL, VIA ROMANA, S/N, 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL

Finalitat del tractament

-Consultes sobre els serveis oferts a la nostra web.

-Accions de màrqueting, fidelització, trameses promocionals.

Legitimació del tractament

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

Les teves dades poden ser comunicades a alguns proveïdors de CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL que ens presten serveis relacionats amb la web i altres col·laboradors a les pàgines web o aplicacions mòbils dels quals allotjam els nostres serveis. CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL es compromet a signar un acord amb ells pel qual s’obliguen a complir la normativa europea de privacitat de dades.

Drets

Els nostres usuaris tenen dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, limitar-ne el tractament i suprimir-les, així com altres drets com s’especifica a la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

  1. RESPONSABLE

El responsable del tractament de dades personals és CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL, que du a terme l’activitat de serveis de salut i relacionats oferts a través de la seva pàgina web.

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades dels usuaris que recopilam a www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) són les necessàries per donar resposta a consultes fetes a través d’aquest web. Així com les relatives a cites, pressuposts, promocions, serveis, etc.

Els nostres usuaris ens faciliten de manera voluntària les seves dades mitjançant el registre a la nostra pàgina web, a través del formulari de consulta o contacte a CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL.

Tractarem les teves dades per a la prestació d’activitat de serveis de salut, etc.

En cap no cas durem a terme decisions automatitzades sense intervenció humana, llevat que ho autoritzis expressament.

  1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les teves dades són tractades per atendre la teva consulta web, sobre la base del consentiment que ens has atorgat. En cas de negativa a tractar les teves dades no et podrem prestar el nostre servei.

  1. CONSERVACIÓ

A www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) conservarem les teves dades mentre les necessitem per a la prestació dels serveis o fins que ens en comuniquis la teva oposició, de conformitat amb el que estableix l’apartat “Drets” d’aquesta política de privacitat.

  1. DESTINATARIS

Les teves dades poden ser comunicades a alguns proveïdors de CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL que ens presten serveis relacionats amb la web. CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL es compromet a signar un acord amb ells pel qual s’obliguen a complir la normativa europea de privacitat de dades. Aquests proveïdors només poden fer servir les teves dades per proporcionar els serveis corresponents. Per tant, no poden fer servir aquesta informació per a les seves pròpies finalitats ni cedir-la a tercers.

  1. DRETS

– Dret d’accés: aquest dret et permet conèixer quines dades personals té CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL com a responsable del fitxer o tractament CONSULTES WEB.

– Dret de rectificació: aquest dret et permet sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

– Dret de supressió: aquest dret et permet la supressió de les teves dades quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.

– Dret de limitació del tractament: aquest dret et permet sol·licitar al responsable que suspenguem el tractament de dades quan a) n’impugnis l’exactitud, mentre el responsable en verifica l’exactitud, b) en els casos en què exerceixis el dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. Aquest dret també et permet sol·licitar-nos que conservem les teves dades personals quan a) el tractament de dades sigui il·lícit, però t’oposis a la supressió de les teves dades i en sol·licitis la limitació de l’ús, o quan b) ja no necessitem les dades per a les finalitats del tractament, però l’interessat sí que les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Dret d’oposició: aquest dret et permet oposar-te al tractament quan hi hagi motius fundats relacionats amb la teva situació personal o bé oposar-te a les accions de prospecció comercial. Deixarem de tractar les dades, llevat que el tractament obeeixi a motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Dret a la portabilitat de les dades: aquest dret et permet sol·licitar la portabilitat de les teves dades a un altre responsable del tractament. Aquest dret et permet rebre les teves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

– Dret a revocar el consentiment: aquest dret et permet revocar el consentiment atorgat, en qualsevol moment.

L’exercici d’aquests drets és totalment gratuït i accessible.

Pots exercir aquests drets enviant una sol·licitud a info@eiviestetic.com o al nostre DPD lopd@grupopoliclinica.es, així com per correu postal a:

CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL CIF B57160830

VIA ROMANA, S/N, 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS).

Així mateix, pots presentar una reclamació (si consideres que el tractament de les dades personals no s’ajusta a les finalitats o és desproporcionat) davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es o c/ de Jorge Juan, 6 28001 Madrid. 901 100 099 – 912 663 517.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) té tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, així com dels seus logotips i dissenys, i en queden reservats tots els drets d’ús. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden prohibides la reproducció, la distribució de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per mitjà tècnic, sense autorització de www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL). Igualment es reserva el dret a fer els canvis que s’estimin oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas que es disposin enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, www.eiviestetic.com no se’n fa responsable ni en controlarà els continguts.


RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar del tipus de: transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, no disponibilitat temporal del portal, etc.

DRET D’EXCLUSIÓ: www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) es reserva el dret a denegar o retirar el dret d’accés al portal o als seus serveis, sense previ avís, a instàncies pròpies o d’un tercer, a l’usuari que incompleixi les condicions generals d’ús del portal.

DURADA I TERMINACIÓ: la prestació del servei del portal i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. Aquest portal està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del portal i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sens perjudici del que s’hagi disposat al respecte a les Condicions particulars corresponents.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: aquesta web a Internet amb el domini www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) opera legalment establerta al territori nacional (Espanya), en compliment de la legislació vigent.

A més de per la normativa referenciada en aquest document, en cas de conflictes www.eiviestetic.com (CLÍNICA PREMIUM IBIZA, SL) i l’usuari acudiran als jutjats i tribunals de les ILLES BALEARS.

Aquesta Política de privacitat i aquesta Protecció de dades poden ser objecte d’actualització.

*Això és una traducció dels termes i condicions legals. En situacions de discrepància o ambigüitat interpretativa, prevalen les estipulacions redactades en l’idioma original.