POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

CLINICA PREMIUM IBIZA, S.L.U. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístics.
  • Tramitar comandes, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per què motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent forma:

  • Amb el consentiment de l’USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístics, etc. i tramitar comandes, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Per quant temps conservarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir el fi del tractament o existiscan prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total dels
mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

Si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, podem cedir les dades als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions i informàtica, amb els quals el RESPONSABLE ha subscrit els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat. També es facilitaran les dades a altres empreses del Grup Policlínica  (Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, S.L.U., Clínica Vilaparc, S.L.U., Eiviconsulta, S.L.U. i Clínica Premium Ibiza, S.L.U), amb el consentiment de l’usuari, per a les mateixes finalitats.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

CLINICA PREMIUM IBIZA, S.L.U.. VIA ROMANA, S/N, s/n – 07800 Eivissa (Illes Balears). Dades de contacte del delegat de protecció de dades: TECNOLAWYER, SL, Rambla de Catalunya, 121 4-2 esc. esq., 08008 BARCELONA –

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposa les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb l’objectiu de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de CLINICA PREMIUM IBIZA, S.L.U.. VIA ROMANA, S/N, s/n – 07800 Eivissa (Illes Balears) Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@tecnolawyer.com